Vedlikehold av ferdigplen

Vedlikehold av ferdigplen

klipping1. Klipping

Du kan begynne å klippe plenen en uke etter legging av ferdigplen. For at du skal opprettholde en sunn og frisk plen bør gresset klippes minst en gang i uken. Høyden på gresset bør ikke klippes lavere enn 2,8 - 3 cm. Golfgress kan klippes lavere, men det er kun spesialblandinger til akkurat disse formålene som tåler en så lav klippehøyde. Det er også viktig å tenke på at man ikke klipper for mye av gresset av gangen. Du kan maks klippe 1/3 av den totale høyden på gresset. Klipper du gresset for lavt eller for mye av gangen vil gresset bli gult, man kan få innvandring av ugras og et rufsete utseende på gressplenen. Ha en god rutine på klippe utstyret. Knivene på en gressklipper bør slipes i starten av hver vår. En skarp kniv lager ikke store skader som sløve kniver gjør.

 

2. Gjødsling og kalking

For at plenen skal trives og opprettholde en frisk grønn farge i mange år fremmover trenger gresset næringsstoffer.En nylagt plen bør tilføres gjødsel i form av langsomtvirkende gjødsel. For å opprettholde en god kvalitet bruker vi Anderson og Gro-Power granulert gjødsel. Denne typen gjødsel gir næringsstoffer over lengre tid som hindrer utvasking av næring fra hagen i tillegg til at man slipper å gjødsle så ofte
Jan – april er tiden for å kalke. Det er imidlertid viktig å vurdere nødvendigheten av å kalke. Kalker en hvert år øker ph. Den sure nedbøren vi kalket for tidligere er redusert slik at kalking hvert år ikke er nødvendig. Mosen vokser i milde vintrer når det er for kaldt for gresset og vokse . Kalken tar ikke mosen. Den øker ph i plenen slik at dersom jorden er for sur til at gresset kan ta opp gjødselen vi tilfører vil kalken ordne dette. Gjør man forholdene godt tilrette for at gresset får best leveforhold vil gresset utkonkurrere mosen.

 

3. Vanning

Etter legging av ferdigplen er det viktig å følge opp med regelmessig vanning de første 14 dagene. Når først plenen skal vannes må det gjøres skikkelig, slik at plen får en skikkelig "rotbløyte". Vannet skal ha kommet gjennom gresset og godt ned i bakken. En lett vanning har ingen hensikt da dette ofte fordamper utover dagen. I etablert plen kan gresset gå 7 dager til 14 dager uten nedbør. Noe mer enn dette er ikke å anbefale, da gresset blir svekket og faren for sykdom ugressangrep øker. Det kan være lurt å sette på vann tidlig om morgen eller sent om kvelden. Det er fint hvis plenen får tørke opp i løpet av dagen. En opptørking midt på dagen virker forebyggende mot soppangrep.

 

4. Lufting

Det er ikke vanlig å drive med plenlufting, men det gjør jorden rundt røttene mer porøs slik at det kan komme luft til røttene, noe som er viktig for god vekst. Hardpakkede plener er det lurt å drive med plenlufting om våren. Dette kan gjøres ved å kjøpe/ leie en plenluftemaskin eller det kan gjøres med greip. Når en bruker greip til å lufte plen stikkes den min 10 cm ned der dette er mulig. Press den så frem litt en gang, og tilbake neste gang mens den står nedi plenen på forannevnte dybde slik at du får synlige hull på et par cm etter at du har trukket opp greipen. Gjenta med ca 20 cm avstand. Ved å bruke organisk gjødsel vil en legge forholdene til rette slik at en får mange makker og et rikt mikroliv i jorden. Dette livet under plentorven er med på å holde jorden i hevd slik at den er porøs. Godt mikroliv i jorden kan i mange tilfelle erstatte plenlufting.

 

5. Toppdressing

Toppdressing av plenen vil si å tilføre plenen et lite lag , 1-2 cm med porøs vekstmasse øverst i plenen. Gjør en dette en gang for året vil det resultere i at gressrøttene vil begynne å vokse i det nye laget og således få et nytt og luftigere vekstsjikt. Toppdressing påføres i når plenen er i god vekst og minimum 2 år etter nyanlegg, Plenen bør være tørr. Bland 4 bøtter sand til en bøtte god jord . Bland dette godt og strø eller spad det ut. Har du kompost kan jorddelen bestå av halvparten kompost. Når det er strødd ut bruk en kost eller fin rive til å fordele eventuell ujevn strøing .Vann eller vent på regnvær. Blir toppdressingen over 2 cm må det såes i på nytt.