Utlegging og levering

Utlegging og levering

grunnarbeid1. Grunnarbeid
Det er en del forberedelser som må til før man legger en ferdigplen. For at ferdigplen skal rotfeste seg må jordlaget være løst og bearbeidet. Vi anbefaler å løse opp de første 20 cm av jordlaget. Denne jobben gjør du raskt og enkelt med en jordfres, men du kan gjøre samme jobben med en spade. Inneholder jordlaget mye hard jord eller leire bør dette løses opp med en blanding av sand og torv. Stein, bark, pinner eller duk skal ikke være i massene eller under plenen.

 

planering2.Planering
En plen bør være rett og i plan. Et rett underlag legger også forutsetninger for et penere sluttresultat. Skjøtting av arealet senere blir betraktelig enklere når man har gjort et godt grunnarbeide. Groper og eventuelle søkk må jevnes ut, slik at plenmattene oppnår god kontakt med jordunderlaget. Dette er en viktig jobb for plenens vekst og utseende. Når alt er jevnet ut må området valses over. Underlaget trenger ikke å vannes før legging. Dette fører til mye klin og gjørme som igjen kan lage svakker og søkk i plenen.

 

klargjoring3. Klargjør vekstgrunnlaget
Før legging av gresset bør næringstoffer tilsettes. Vi anbefaler bruk av Anderson Fullgjødsel for optimal kvalitet. Anderson fullgjødsel er en gjødsel med langsomtvirkende gjødsel i små granulater, som tilfører gjødsel over lengre tid. Vanlig fullgjødsel brytes raskt opp når man tilfører vann, og man kan lett få utvasking av næringsstoffer. Anderson langsomtvirkende gjødsel forhindrer nettop dette, og man vil få et bedre sluttresultat. Vi selger Anderson gjødsel i både 4kg og 20kg sekker. Kalk tilføres hvis man har en lav pH. På et 100 m2 areal er 15 kg kalk* en god dosering. Hør med oss før plenen legges. Det kan hende at plenen nylig har blitt gjødslet.
*Har du fått tilkjørt jord på dette området må det undersøkes om denne jorda er tilsatt kalk og gjødsel fra før. Er dette tilfelle er det kanskje unødvendig å kalke.

 

4. Legging av plen
Når plenen skal legges starter du inntil en rett kant. Her kan det være kjekt å bruke en rake for å dra rullene på plass. Det er viktig å legge rullene tett inntil hverandre. Skjøtene skal være så lite synlig som mulig. Hvis gresset ikke blir lagt tett nok vil man få tørkeskader i skjøtene. Uttørking kan også skje ved at gresset overlapper hverandre.

 

5. Mønster og tilskjæring
Gresset skal legges i mursteinmønster. Dette forhindrer at gresset får alle skjøtene intil hverandre. Har du trær å busker kan du tilpasse rullene rundt disse ved å skjære med en kniv eller spade. Etter at gresset er rullet ut og alle skjøter er lagt tett inntil hverandre så er det fint å avslutte med å valse over en siste gang får å forsikre at røttene er i god kontakt med underlaget.

 

6. Vanning
Når hele arealet er lagt bør området vannes. Har ikke området blitt gjødslet før legging kan dette gjøres nå. Det er helt avgjørende at gresset får vann 2 timer hver dag i 14 dager fremmover, hvis det ikke kommer nedbør. Er du usikker på om du har vannet nok? Kontrollér ved å se om vannet har penetrert gjennom hele gressmatta og ned i jorda.